Regulamin

Regulamin

Regulamin obiektu: „Osada Witów”

 

 1. Goście korzystający z pobytu w „Osadzie Witów” zwanego dalej “Obiektem”zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP,przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosować się do próśb pracowników Obiektu.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 3. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 4. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę.
 5. Na terenie domków i apartamentów „Osady Witów” obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów
 6. Do korzystania z domków i apartamentów wchodzących w skład „Osady Witów” uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w Obiekcie. Najmujący nie może przekazywać ich innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 7. Najmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń domków i apartamentów powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 8. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia domku lub apartamentu ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić bezpośrednio po zasiedleniu. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 9. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17:00 (0 16.00 w apartamentach) i kończy o godz. 11:00.
 10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 11. Obiekt nie akceptuje zwierząt.
 12. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości
 13. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku
 14. Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego
 15. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (kuchnia, kominek),  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych  lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku
 16. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
 17. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.

Opłaty:

 1. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku stanowiącego 30% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem lub gotówką w momencie zakwaterowania.
 2. Cena pobytu uwzględnia opłatę miejscową przekazywaną na konto Gminy.
 3. Obowiązuje kaucja w wysokości 500 zł/domek (apartament), która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych

Kontakt

 • Witów 111 B, C
 • 34-512 Witów
 • +48 602 244 005

Social media